Kolekcja

  • Pauline Boudry, Renate Lorenz, Dla Valerie Solanas i Marilyn Monroe w uznaniu ich desperacji, 2013

Praca "To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation" (2013) to dokamerowy performans, w którym sześciu muzyków wykonuje partyturę "To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation" – utworu napisanego w 1971 przez eksperymentalną kompozytorkę Pauline Oliveros. Utwór ten powstał na kanwie Scum Manifesto (SCUM - Society for Cutting Up Men ) Valerie Solanas, w którym ta feministyczna pisarka i aktywistka dowodziła możliwości funkcjonowania społeczeństwa składającego się wyłącznie z kobiet. Jednak w przeciwieństwie do oryginału napisanego na orkiestrę kameralną, tutaj utwór Oliveros wykonywany jest na gitarę elektryczną, syntezator i theremin. Dodatkowym „aktywnym” performerem tej pracy jest sama kamera 16mm, która nieustannie przesuwa się i wchodzi w interakcję z muzykami w jednym niekończącym się ujęciu, które następnie modulowane jest dopiero w trakcie montażu, wydobywając zbliżenia i fetyszyzując detale ciała, instrumentów i kostiumów. "To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation" stawia pytania o możliwości i ograniczenia polityczności muzyki i form filmowych – czy dźwięk, rytm i światło mogą stać się składnikami rewolucji? Czy interwencja i rozsadzanie zastanych struktur uwalnia feministyczne i nienormatywne ciała?

Rok powstania: 2013
Technika: taśma filmowa super 16 mm/ HD
Wymiary: 18:00

Materiał: taśma filmowa
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Ellen Marca de Bruijne
Nr księgi: MSN: 4300-23/2015
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2015"