Kolekcja

  • Alina Szapocznikow, Lampa III (Fetysz IX), 1970
  • Alina Szapocznikow, Lampa III (Fetysz IX), 1970

    "W sercu kraju" fot. B. Stawiarski

Prace Aliny Szapocznikow w kolekcji Muzeum pochodzą z eksperymentalnego okresu jej twórczości – formalnemu nowatorstwu towarzyszy tu nowe ujęcie kwestii ciała i jego reprezentacji. Szapocznikow dotyka traumatycznych wątków pamięci Holokaustu, choroby, ograniczeń i słabości ciała, a jednocześnie przez jej twórczość przemawia niezwykła afirmacja życia oraz nieposkromiona siła kobiecej ekspresji.

Rzeźba Lampa III (Fetysz IX) to lampa ukształtowana z poliestrowego odlewu piersi ułożonej na koronkowej draperii. Podobnie jak w innych dziełach, Szapocznikow fragmentaryzuje tu ciało i operuje jego wyimkiem, odlewy ciała własnego i bliskich osób zamienia w swoiste dekoracyjne wota (praca ta powstała w czasie, kiedy artystka wiedziała już, że jest chora na raka piersi, na którego zmarła w 1973 roku). Podobnym przykładem bardzo świadomego i indywidualnego języka artystycznego jest rzeźba Pierś iluminowana.

Rok powstania: 1970
Technika: rzeźba, asamblaż: odlewy piersi, poliester, siatka plastykowa, światło elektryczne
Wymiary: 10×45×25 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Piotr Stanisławski
Nr księgi: MSN: 4300-8/2008
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tej artystki