Kolekcja

  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \
  • Jan Styczyński, z cyklu \

W latach 60. Styczyński stworzył serię fotografii Wisła. Opowieść o rzece, o której tygodnik Stolica w 1974 roku pisał: „Styczyński w wędrówce wzdłuż Wisły rzadko wsiada na statek. Interesuje go nade wszystko, co wzdłuż Wisły wyrosło. Pokryte patyną stare miasta i baniaki płockiej Petrochemii. Uroda przeszłości i zgrzebna teraźniejszość, przybierająca coraz gwałtowniej hardy kształt nowego czasu. Przewodnikiem Styczyńskiego jest Władysław Broniewski." Inspiracją dla tej fotograficznej opowieści był słynny poemat Broniewskiego Wisła z 1953 roku. Styczyński zaprezentował Polskę jako kraj o interesujących walorach naturalnych, wielu zabytkach, ale też jako miejsce realizacji PRL-owskiej wizji nowoczesności. Jej elementami są nadwiślański przemysł i modernistyczna architektura. Zestawianie tradycji wyrażanej przez naturę i historyczne budowle oraz postępu reprezentowanego przez przemysł ciężki było zabiegiem wymaganym przez propagandę socjalistycznego państwa. Seria fotografii przedstawiająca Władysława Broniewskiego na tle mazowieckiego krajobrazu stała się inspiracją i źródłem dla obrazu Wilhelma Sasnala z roku 2005, który także znajduje się w kolekcji Muzeum.

Rok powstania: 1960-1970
Technika: negatywy (44 egzemplarze)
Wymiary: 40×50 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Ludwika Danuta Styczyńska, Anna Danuta Sfarti Styczyńska
Nr księgi: MSN: 4300-22/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także