Kolekcja

  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971
  • , Bez tytułu, 1971

Rok powstania: 1971-1974
Technika: odbitka graficzna
Wymiary: 50-55×65 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Hanna Ptaszkowska
Nr księgi: MSN: 413-34-1-9/2013
Data nabycia: