Kolekcja

 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017
 • Mikołaj Sobczak, prace z serii „STAR” , 2017

Akwarele i gwasze wchodzące w skład cyklu „STAR” (2017) przedstawiają kluczowe wydarzenia w historii ruchu Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR), założonego przez dwie transpłciowe aktywistki, nazywane „matkami”: Sylvię Riverę oraz Marshę P. Johnson początku lat 70. w Nowym Jorku. Ruch zawiązał się po zamieszkach w Stonewall, gdzie doszło do starcia osób LGBTQ z policji. Moment ten nazywany jest początkiem walki o równouprawnienie osób nieheteronormatywnych. Prowokatorkami tej walki były drag queens oraz osoby transpłciowe, gotowe stawić czoło systemowym represjom.

Wydarzenia przedstawione w pracach obejmują zarówno działalność protestacyjną ruchu (m.in. demonstracja w obronie szkoły tańca przy nowojorskim uniwersytecie) oraz ich projekty społeczne, takie jak wynajęcie przyczepy campingowej dla bezdomnych transwestytów i drag queens, czy, po jej nagłym odholowaniu przez policję, całego domu. Dodatkowym pomysłem na dom było stworzenie w nim szkoły, która pomogłaby „swoim dzieciom” znaleźć lepszą pracę, chroniąc je jednocześnie przed prostytucją.

Cykl nie ogranicza się do zilustrowania wspomnianych wydarzeń lub inicjatyw. Bazując na dokumentalnych fotografiach aktywności STAR oraz na współczesnych przedsięwzięciach polskich drag queens, tworzy narrację w której czas staje się jednością. Przeszłość i teraźniejszość splatają się ze sobą, a pośród manifestacji na Christopher Street pojawia się chociażby Ewa Hołuszko - działaczka „Solidarności”. Dzięki temu dochodzi do rewizji obecnej polityki historycznej. Wydarzenia oraz osoby wyparte ze zbiorowej pamięci zostają do niej przywrócone, a ich postulaty nadal aktualne, wciąż wymagające dalszej pracy. 

Dlatego też częścią cyklu stały się „oficjalne portery” wspomnianych działaczek, namalowane w realistycznej manierze, przywodzącej na myśl portrety ze szkolnych albumów lub podręczników do historii. 

Nakład: unikat
Rok powstania: 2017
Technika: akwarela na papierze
Wymiary: 42×29.7 cm

Forma własności: kolekcja
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum