Kolekcja

  • Jananne Al-Ani , Strefy Cienia I, 2010

    kadr z filmu 'Shadow Sites I'

Praca jest refleksją nad obrazami współczesnych konfliktów zbrojnych oraz ich medialnym obiegiem. „Strefy cienia I” nawiązuje do techniki używanej w badaniach archeologicznych, w których w poszukiwaniu tego, co ukryte pod ziemią wykorzystuje się zdjęcia lotnicze i obserwację terenu z lotu ptaka, analizując cienie o zmierzchu i wchodzie słońca (wówczas są one najdłuższe). Film jest klikunastominutowym zapisem lotu nad pustynią w południowej Jordanii, na styku granic z Izraelem, okupowaną Palestyną, Arabią Saudyjską i Syrią, rejestrującym jałowy i wyludniony krajobraz tych terenów. Zdjęcia inspirowane są relacjami medialnymi z pierwszej wojny w Zatoce Perskiej (1990–1991), która przez Jeana Baudrillarda określona została jako „wojna wirtualna”. Relacjonowana dzięki skomplikowanej technice militarnej i przekazom satelitarnym, stanowiła ona przełom w sposobie sprawozdawania działań wojennych, gdyż przekazywane obrazy powstawały prawie wyłącznie poprzez lotnicze zdjęcia bombardowanych obiektów, wymazując z nich ludzi i ich cierpienie.

Rok powstania: 2010
Technika: zdigitalizowany film Super 16mm, stereo
Wymiary: 14'20'' cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Jananne Al-Ani
Nr księgi: MSN: 4300-15/2016
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Narodowe zbiory sztuki współczesnej 2016"