Kolekcja

  • Jadwiga Sawicka, Krzyczeli, Płakali, Zginęli, 2011

    fot. César Delgado Martín
  • Jadwiga Sawicka, Krzyczeli, Płakali, Zginęli, 2011

    fot. César Delgado Martín
  • Jadwiga Sawicka, Krzyczeli, Płakali, Zginęli, 2011

    fot. César Delgado Martín

Obrazy prezentowane na wystawie podejmują temat klisz językowych obecnych w debacie publicznej w Polsce XXI wieku oraz kryjących się za nimi ideologii. Sawicka używa słów o silnym emocjonalnym zabarwieniu – płakali, krzyczeli, zginęli. Czasowniki są w czasie przeszłym, nie wiadomo jednak czy odnoszą się do historii czy aktualnych wydarzeń. Stawia tym samym pytanie o przenikanie zwrotów charakterystycznych dla narracji o przeszłości do języka aktualnej debaty i zasadność tworzonych w ten sposób analogii. Sawicka uprawia sztukę na bazie językowych resztek, sloganów z politycznych transparentów, nagłówków z tabloidów, wiadomości telewizyjnych. Jest malarką konkretnych czasów, czujnie dokumentującą polityczny spór polaryzujący współczesną Polskę. Pokazuje światopoglądowe niekonsekwencje, tropi niespójne tożsamości uczestników sporu. 

Rok powstania: 2011
Technika: olej na płótnie
Wymiary: tryptyk, pojedynczy obraz: 50x70 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Tomasz Płata
Nr księgi: MSN:4300-12/2014
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne prace tej artystki