Kolekcja

  • Şerban Savu, Hutnicy, 2015

    dzięki uprzejmości Galerii Dawid Radziszewski

Şerban Savu (ur. 1978) jest jednym z najważniejszych malarzy młodego pokolenia w Rumunii. Edukację artystyczną odebrał na Uniwersytecie Artystycznym w Kluż-Napoka, gdzie studiowali także tacy artyści jak Victor Man czy Adrian Ghenie – ich twórczość została zaliczona do nowej fali rumuńskiego malarstwa, określanej jako „szkoła z Klużu”. Savu odnosi się do tradycji klasycznego malarstwa europejskiego, w szczególności włoskiego i francuskiego, m.in. pejzaży Poussina i Lorraina oraz przedstawień chłopów Pietera Bruegela i Jeana-Frainçois Milleta. Jednocześnie za pomocą malarstwa opowiada o czasach jemu współczesnych – dzisiejszej Rumunii oraz jej mieszkańcach. Artysta maluje najczęściej robotników, ludzi wykonujących proste prace lub pogrążonych w bezczynności, wśród architektury charakterystycznej dla „obrzeży” Europy. Najnowsze obrazy, z których jeden został wybrany jako propozycja zakupu do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, odnoszą się do XX-wiecznej koncepcji “Nowego Człowieka” – rolnika odnajdującego się w nowym, zmodernizowanym, industrialnym kontekście. Nowa seria została zainspirowana realiami Mănăştur, robotniczej dzielnicy Klużu-Napoki. Postaci pozują w miejscach pracy, bądź też spędzają czas bezczynnie wśród blokowisk i garaży. Bohaterem wybranego obrazu jest konserwator, który odnalazł stary, propagandowy mural. Obraz ten łączy doskonale tradycję malarską ze współczesnymi tematami, oddając ducha współczesnej Europy Wschodniej.

Nakład: unikat
Rok powstania: 2015
Technika: olej na desce
Wymiary: 47×66.5 cm

Materiał: farba olejna, deska
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Dawid Radziszewski
Nr księgi: MSN: 4300-06/2016
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Narodowe zbiory sztuki współczesnej 2016"

Inne prace tych artystów