Kolekcja

  • Mykola Ridnyj, Platformy, 2011

    fot. Cesar Delgado Martín
  • Mykola Ridnyj, Platformy, 2011

    fot. Cesar Delgado Martín
  • Mykola Ridnyj, Platformy, 2011

    fot. Cesar Delgado Martín

Praca Mikola Ridnyi’ego składa się z dwóch elementów: serii rzeźb zatytułowanej Platformy składającej się z pustych, pozbawionych figur postumentów oraz z wideo Pomnik, dokumentującego proces rozbiórki sowieckiego pomnika robotników w Charkowie w ramach „oczyszczania” przestrzeni z reliktów przeszłości przed zbliżającymi się igrzyskami Euro 2012.

Z jednej strony puste postumenty to swoisty znak czasu w przestrzeni postkomunistycznej: odmowa, strach przed, bądź po prostu brak bohaterów, którym stawiać dziś można pomniki. Z drugiej zaś pytanie o współczesną alternatywę: dokumentacja robotników usuwających z postumentu sowieckich bohaterów-robotników jest przewrotnym pytaniem na temat wartości pracy w dzisiejszych społeczeństwach a jednocześnie komentarzem do sytuacji, gdzie usuwane monumenty obalonej ideologii robią miejsce dla innych manifestacji o charakterze państwowym. W ten sposób, praca Ridnyi’ego jest w krytyką zarówno historii i zmieniających się „ideałów”, jak i pozbawionej tych ideałów współczesności.

Rok powstania: 2011
Technika: 4 rzeźby z granitu
Wymiary: 20х30х45 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Mykoła Ridnyj
Nr księgi: MSN: 4300-20/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne prace tego artysty