Kolekcja

  • Mykola Ridnyj, Monument (Pomnik), 2011

Praca wideo Pomnik dokumentuje proces rozbiórki radzieckiego pomnika robotników w Charkowie, prowadzonej w ramach „oczyszczania” miasta z reliktów przeszłości przed mistrzostwami Euro 2012. Puste postumenty (będące „bohaterami” serii rzeźb Ridnego Platformy, prezentowanej czasem razem z Pomnikiem) to swoisty znak postkomunistycznych czasów. Mówi o tym, że boimy się bohaterów, którym by można stawiać dziś pomniki, nie chcemy ich mieć – ale także po prostu ich nie mamy. Z drugiej strony dokumentacja robotników usuwających z piedestału radzieckich bohaterów-proletariuszy jest przewrotnym pytaniem o wartość pracy w dzisiejszych społeczeństwach, jest też komentarzem do sytuacji, w której usuwane monumenty nieaktualnej ideologii robią miejsce dla nowych manifestacji o charakterze państwowym. W ten sposób praca Ridnego jest krytyczna zarówno wobec historii i zmieniających się „ideałów”, jak i wobec współczesności tych ideałów pozbawionej.

Rok powstania: 2011-2015
Technika: video
Wymiary: 2:30

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Mykola Ridnyj
Nr księgi: MSN: 4300-19/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne prace tego artysty