Kolekcja

  • Sharon Hayes, Badania: trzy, 2013

Najnowsza praca wideo Sharon Hayes została przygotowana na Międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji w 2013 roku, na wystawę główną, zatytułowaną "Il Palazzo Enciclopedico" ("Pałac Encyklopedyczny"). Inspiracją dla Hayes był film Piera Paola Pasoliniego z 1963 roku "Comizi d’Amore", potraktowany przez nią jako swoisty model podejścia do tematu. I Pasolini, i Hayes pytają o życie seksualne, przez co testują obecność w obu społeczeństwach – włoskim we wczesnych latach 60. i amerykańskim współcześnie – „polityki opartej na wartościach”, która kwestiami obyczajowymi zasłania ekonomiczne i polityczne niedostatki życia społecznego. Dekonstruowana przez artystkę polityka dyskursu umoralniającego funkcjonuje w oderwaniu od ekonomii, czyli tego, co realnie najbardziej wpływa na ludzkie życie. Sharon Hayes do przeprowadzenia swojej wideo-ankiety na temat życia seksualnego współczesnych Amerykanów wybrała jedną z nielicznych już w Stanach Zjednoczonych żeńskich szkół średnich. Szkoły tego rodzaju, pozostałość po zamierzchłych już koncepcjach edukacyjnych opartych na segregacji płci, zmagają się ze stereotypami, a równocześnie stanowią wdzięczny materiał do badań nad dynamiką zmian obyczajowych związanych z kobiecą seksualnością.

Rok powstania: 2013
Technika: film HD 16:9
Wymiary: 38:00

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Tanya Leighton Gallery
Nr księgi: MSN: 4300-16/2015
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2015"

Inne prace tej artystki