Kolekcja

  • Joanna Rajkowska, Miastobagno 01, 2012
  • Joanna Rajkowska, Miastobagno 01, 2012

Miastobagno to jeden z niezrealizowanych projektów miejskich Joanny Rajkowskiej. Zaproponowała ona, by na berlińskim placu Zamkowym (Schlossplatz) – gdzie od XVIII wieku znajdował się Zamek Miejski, siedziba pruskich królów i niemieckich cesarzy, a od lat 70. XX wieku (również już wyburzony) socjalistyczny Pałac Republiki – oddać pole siłom natury i „odtworzyć” rozciągające się tam wieki temu bagniska. W 2007 roku Bundestag podjął decyzję o odbudowie w tym miejscu pruskiego zamku, co sprowokowało artystkę do zadania pytań: co oznacza dla tkanki miejskiej powrót do dawnych form architektonicznych, posiłkowanie się estetykami skompromitowanymi czy też zwyczajnie nieadekwatnymi? Co oznacza zerwanie architektoniczne ciągłości historycznej? Miastobagno jest kolejnym „niemożliwym pomnikiem” Rajkowskiej, który mierzy się z kwestiami amnezji, języka i rytuałów pamięci, ale też fizyczności miasta, jego wzrastania i erozji.

Rok powstania: 2012
Technika: fotografia czarno-biała
Wymiary: 59×29 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Żal-Twaróg & Branicka GbR
Nr księgi: MSN: 4300-17/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tej artystki