Kolekcja

 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017
 • Iwona Mysera, Bez tytułu, 2017

Dzieła Iwony Mysery to enigmatyczne prace na papierze. Artystka posługuje się szyfrem, typograficznym układem znaków o bliżej nieokreślonej treści, zbliżając się do eksperymentów z obszaru sztuki konceptualnej, poezji konkretnej i dadaizmu. Jest to twórczość procesualna, któremu artystka oddaje się wiele godzin dziennie. Mysera zapełnia szkolne zeszyty w linię, w kratkę i gładkie. Istotne są dla niej notesy, kalendarze, kartki formatu A4, papier podaniowy, wszelkiego rodzaju druki biurowe, kserokopie czy mapy konturowe. Wykorzystuje również wycinki z kolorowych brukowców, programów telewizyjnych, broszur, ulotek. Tworzy kolaże zużyciem zdjęć gwiazd filmowych, muzyków, sceny filmowe. Mysera wkleja je do zeszytów, a wolne powierzchnie między zdjęciami wypełnia tekstem-kodem. W twórczości artystki stale obecna jest litera A, która bez wyjątku wyznacza początek zapisu na każdej kartce. Wśród wielu linearnych zapisów wyraźnie wyróżniają się systemy liczbowe o różnych konfiguracjach i stałych ciągach, np.: 1,3,5 czy: 5335, albo 10101.

Nakład: unikaty
Rok powstania: 2017-2018
Technika: kalendarz, 20 x 27 cm; zeszyty 5 sztuk, 27 x 14 cm, koperta z kartkami od rozerwanego kalendarza około 250 sztuk kartek, 25 x 14 cm każda; systemy na rozerwanym zeszycie w kratkę, około 250 sztuk, 25 x 14 cm każda; mapy na konturówkach, 8 map, 29,2 x 20 cm
Wymiary: wymiarysięróżnią cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: rodzina artystki
Nr księgi: MSN: 4300-08/2019
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 2019