Kolekcja

  • Teresa Murak, Zasiew 1975/76, 1976

Twórczość Teresy Murak jest konsekwencją przemian, jakie zaszły w sztukach wizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku: dematerializacji dzieła sztuki, przesunięcia uwagi z obiektu na proces, wprowadzania nowych materiałów. Prace Murak są nietrwałe, tworzone z delikatnej materii: roślin, kurzu, chlebowego zaczynu, wody, nasion, papieru czerpanego. Interesuje ją natura ujawniająca się w mało spektakularnych formach: błocie, pyle, chwastach. Artystka wypracowała własną oryginalną metodę twórczą, odnosząc się do krajobrazu miejskiego i podmiejskiego, relacji między naturą a ludzkim ciałem, odpowiedzialności za ekosystem, a jednocześnie wpisując swoją sztukę w konstelację duchowych referencji o fundamentach zarówno pogańskich, jak i judeochrześcijańskich. Ta twórczość, w wielu przejawach pionierska, była m.in. zapowiedzią posthumanistycznego nurtu w sztuce.

Rok powstania: 1976
Technika: fotografia czarno-biała
Wymiary: 26,5×39,5 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Teresa Murak
Nr księgi: MSN: 413-7/2011
Data nabycia:

Inne prace tej artystki