Kolekcja

  • Jolanta Marcolla, Autoopisanie, 1974

Praca „Autoopisanie” jest wyrazem twórczej startegii Marcolli polegającej na próbie odnowienia formuły realizmu w łonie strategii awangardowych lat 70. Dzięki wykorzystaniu mediów mechanicznej rejestracji opisuje fizyczną rzeczywistość w sposób obiektywny, realistyczny, nieobarczony ludzkimi uwarunkowaniami percepcyjnym i wyobraźnią. Artystka, umieszczając na zdjęciu nazwy i wskazując strzałkami na rzeczy, podkreśla konwencjonalność i umowność procesu nadawania znaczenia rzeczywistości, która jest tego znaczenia pozbawiona. Marcolla opisuje poszczególne elementy znaczące (oko, głowa, guzik, cień) w taki sposób, iż niweluje hierarchię między nimi. Znaczenia zdają się pokrywać zdjęcie jak ubiór ciało. Sztuka jako system znaków zostaje zrównana z modą jako systemem znaków.

Nakład: unikat
Rok powstania: 1974
Technika: fotografia czarno-biała, odbitka vintage
Wymiary: 50×70cm cm

Materiał: odbitka srebrowa
Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Nr księgi: MSN: 4300-14/2019
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, 2019