Kolekcja

  • Tala Madani, Stając się olśnieniem II, 2013

Obraz „Becoming Brilliant” to enigmatyczny portret dżina, popularnego w muzułmańskiej tradycji ludowej demona z czystego płomienia i obłoku pary, którego, według legendy, można podporządkować sobie, zamykając w lampie oliwnej lub butelce. W obrazie Tali Madani dżin pada ofiarą autodestrukcji, która – paradoksalnie – dosłownie i w przenośni prowadzi do oświecenia.

Rok powstania: 2013
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 40,6×35,6 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Pilar Corrias Gallery
Nr księgi: MSN:4300-18/2014
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także