Kolekcja

  •  Łódź Kaliska, Człowiek buhaj (Freiheit? Nein! Danke.), 1989

    fot. Monument Service

Praca przekazana przez Dr Djajadisastrę powiększa Muzealną kolekcję dzieł powstałych w latach osiemdziesiątych. W okresie od 1982 do ok. 1988 roku grupa Łódź Kaliska była częścią formacji Kultury Zrzuty. Jej życie artystyczne koncentrowało się w niezależnych galeriach Łodzi, z których najważniejszy był Strych Łodzi Kaliskiej. Praca Człowiek-Buhaj powstała na kanwie ikonicznego zdjęcia grupy, Freiheit? Nein! Danke. przedstawia jedną z akcji grupy tworzenia „żywych obrazów” według znanych i popularnych arcydzieł. W tym wypadku inspiracją był obraz Eugene Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady. Inscenizacja została dodatkowo sfilmowana, zaś olbrzymie powiększenie fotografii stało się przedmiotem wspólnego przekształcania i dopowiadania. Owocem tej kolaboracji jest praca Człowiek-Buhaj.

Rok powstania: 1989
Technika: fotografia czarno-biała na płótnie, technika mieszana
Wymiary: cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Osman Djajadisastr
Nr księgi: MSN: 413-26/2012
Data nabycia: