Kolekcja

  • Jerzy Lewczyński, „Głos I, II i III” z cyklu „Pieśń o Ziemi Naszej”, 1960
  • Jerzy Lewczyński, „Głos I, II i III” z cyklu „Pieśń o Ziemi Naszej”, 1960
  • Jerzy Lewczyński, „Głos I, II i III” z cyklu „Pieśń o Ziemi Naszej”, 1960

„Głos I”, „Głos II” i „Głos III” z cyklu „Pieśń o Ziemi Naszej” z 1960 roku to reprezentatywny przykład neorealizmu w historii polskiej fotografii, sytuujący się obok twórczości m.in. Tadeusza Rolke, Zofii Rydet i Marka Piaseckiego. Jerzy Lewczyński (1924–2014) jest jednym z najważniejszych twórców w historii polskiej fotografii XX wieku, do jego prac odnosi się obecnie wielu artystów i teoretyków młodego pokolenia (m.in. Mikołaj Długosz, Krzysztof Pijarski, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga). Lewczyński był autorem teorii „archeologii fotografii”, łączącej refleksję konceptualną z zainteresowaniem człowiekiem i jego losem. Rozwinął ideę montażu, czego sztandarowym przykładem jest właśnie tryptyk „Pieśń o Ziemi Naszej”. Lewczyński odbijał po kolei fotografie na trzymetrowym pasie papieru fotograficznego. Na każdym z „Głosów” znajduje się 6 prac (razem 18) z okresu tzw. fotografii subiektywnej (m.in. ślub, Oświęcim, portrety konstruktywistyczne, żydowska stela, rogatywka z cyklu „Głowy Wawelskie”), które są przykładem przeciwstawienia się tendencjom socrealistycznym w fotografii polskiej, a zarazem są twórczym i eksperymentalnym przepracowaniem tradycji fotografii ojczystej Jana Bułhaka. Prace te, odnalezione po 56 latach w rozmontowanej ciemni artysty, są doniosłym odkryciem w historii polskiej fotografii.

Rok powstania: 1960
Technika: Fotomontaż, sygnowany, stemple, technika bromowa, odręcznie namalowany tytuł
Wymiary: „GłosI”:60×294cm,„GłosII”:57×298cm,„GłosIII”:57×295cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Nr księgi: MSN: 4300-05-1-3/2017
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2017"