Kolekcja

  • Polina Kanis, Rozgrzewka, 2011

Prace Poliny Kanis to zapis wideo sytuacji aranżowanych przez artystkę, w których podejmuje ona społecznie aktualne tematy wychowania, edukacji, indoktrynacji, a także sprawowania (i nadużywania) władzy. Artystka tworzy prowokacyjne sytuacje i sugeruje linię działania, jednak pozwala wydarzeniom rozwijać się według ich własnej dynamiki, co sprawia, że wiele z jej prac sytuuje się na granicy perfomansu i dokumentacji artystycznej. Rozgrzewka to wideo, w którym Kanis przygląda się modzie na aerobik i fitness kwitnącej w parkach dzisiejszej Moskwy. Patrzy na nią jak na dziwną hybrydę wspomnień o totalitarnej estetyce sportu, sowieckiego ideału harmonijnego rozwoju fizycznego, a także aktualnej, popkulturowej mody importowanej z miast Zachodu. Artystka występuje tu jako instruktorka aerobiku dla emerytów. Jest władcza i sprawcza, a „parkowa przyjemność” staje się dla jej uczestników testem na przetrwanie.

Rok powstania: 2011
Technika: instalacja wideo
Wymiary: 11:51

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Polina Kanis
Nr księgi: MSN: 4300-29/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego