Kolekcja

  • Zuzanna Janin, Tuż przed. Muzeum idealne, 2007

W przededniu rozstrzygnięcia konkursu na projekt budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zuzanna Janin jeździła po Polsce ze swoim projektem studio_telewiZyJne, zaprosiła współczesnych artystów do wypowiedzi na temat "muzeum idealnego". Tworząc ten paradokument artystka portretowała środowisko artystyczne, włączając ich głosy do dyskusji towarzyszącej tworzeniu muzeum. Równolegle z rejestrowaniem wypowiedzi artystów, autorka filmowała ich pracownie. W ten sposób poszerzała portret każdego z twórców o przestrzeń, w której tworzona jest ich sztuka. Pytanie o "muzeum idealne", choć jest pytaniem o niemożliwe, staje się w kontekście powstawania nowego muzeum pytaniem aktualnym i istotnym. Artykulacja pomysłów, postulatów czy wizji muzeum idealnego właśnie teraz nabiera szczególnego znaczenia i może wskazać pola współpracy artystów z architektami i kuratorami w procesie realizacji projektowanego muzeum.

Rok powstania: 2007
Technika: DVD
Wymiary: 28'36'' cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Nr księgi: MSN: 4300-1/2007
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne prace tej artystki