Kolekcja

  • Edi Hila, In the boulevard 3, 2015

W kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie znajdują się dwa obrazy Ediego Hili z serii „Bulwary” z 2015. Przedstawiają one reprezentacyjną aleję Tirany, kiedyś nazywaną aleją Męczenników Narodu, a obecnie Matki Teresy. Ulica ta została zaprojektowana przez włoskiego architekta Gherardo Bosio w stylu klasycyzującego modernizmu, wybudowano ją w latach 30. XX wieku. Komunistyczna dyktatura niszczyła ten integralny układ urbanistyczny poprzez rozmaite wtręty, przede wszystkim pomniki. Lata transformacji przyniosły kolejne chaotyczne zmiany, np. billboardy. Oszczędne, rygorystycznie minimalistyczne obrazy, poza komentowaniem zmian zachodzących w urbanistycznym pejzażu bliskiego artyście miasta, mają walor egzystencjalnej refleksji nad ulotnością idealnych założeń i perfekcyjnie zaprojektowanych miast. 

Nakład: unikat
Rok powstania: 2015
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 87,5×151 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Nr księgi: MSN: 4300-11/2017
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2017"

Inne prace tego artysty