Kolekcja

  • Sharon Hayes, W niedalekiej przyszłości. Warszawa, 2008
  • Sharon Hayes, W niedalekiej przyszłości. Warszawa, 2008
  • Sharon Hayes, W niedalekiej przyszłości. Warszawa, 2008

Latem 2008 roku Sharon Hayes prowadziła na ulicach Warszawy serię akcji zatytułowanych W niedalekiej przyszłości. Warszawa. Artystka użyła haseł-cytatów z niegdysiejszych manifestacji i strajków – i pojawiała się z nimi w miejscach tamtych protestów. Obserwowała spontaniczne reakcje ludzi na slogany poruszające kwestie socjalne czy polityczne, często o anachronicznym dziś brzmieniu, jak te z wieców w fabrykach stolicy w latach zimnej wojny (Kto się zgodził na wojnę w Wietnamie?). Hayes prezentowała przechodniom hasła wyrwane z ich oryginalnego kontekstu historycznego, jakby chcąc ponownie wprowadzić je do obiegu i publicznej debaty. Była to próba zmiany postrzegania i rozumienia historii, a równocześnie odwołanie do dzisiejszych protestów – to warszawskie manifestacje górników, pielęgniarek, nauczycieli, mniejszości seksualnych czy środowisk prawicowych przyciągają uwagę mediów i społeczeństwa. Artystkę interesuje przyszłość demokracji i potencjalna siła „głosu ulicy”.

Rok powstania: 2008
Technika: instalacja slajdowa, 35 mm
Wymiary: różne

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Tanya Leighton
Nr księgi: MSN: 4300-3/2011
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tej artystki