Kolekcja

 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  W niedalekiej przyszłości, fot. B.Stawiarski
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín
 • Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka, Lechosław Rosiński, Edmund Kupiecki, Tadeusz Plasota, Zofia Hansen , Projekt pomnika ofiar faszyzmu w Oświęcimiu-Brzezince, 1957

  fot. César Delgado Martín

Zgłoszony na międzynarodowy konkurs na pomnik ofiar faszyzmu w Auschwitz Birkenau w 1958 roku projekt pomnika „Droga” stanowił propozycję kształtowania rzeźby pomnikowej w duchu Hansenowskiej idei Formy Otwartej. Wychodząc z założenia, że cały teren obozu był miejscem tragicznych doświadczeń, zespół Oskara Hansena zaproponował wybudowanie w poprzek niego szerokiej, asfaltowej drogi. Przecięcie obozu drogą i zaspawanie głównej prowadzącej do niego bramy stanowiły symboliczny gest przekreślenia dokonanej tu zbrodni jako czegoś, co nigdy więcej nie powinno mieć miejsca. Droga miała stać się tłem dla indywidualnych gestów upamiętnienia ofiar obozu przez odwiedzających to miejsce – dla kamyków związanych z tradycją żydowską, zniczy czy innych pamiątek pozostawianych na jej obrzeżach. Rozciągające się wokół obozowe baraki miały zostać pozostawione same sobie, poddając się z czasem powolnej entropii, a zarastający teren obozu las miał przypominać o czasie, jaki upłynął od tragicznych wydarzeń.

Rok powstania: 1957
Technika: makieta architektoniczna, 12 plansz z tektury i dykty
Wymiary: różne cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Nr księgi: MSN: 413-1/1-13/2014
Data nabycia:

Zobacz także

Inne prace tych artystów