Kolekcja

  • Ion  Grigorescu, Boks, 1977

Boks to film pokazujący nagiego i „walczącego z własnym cieniem” artystę. Z jednej strony jest to zapis bolesnego doświadczenie bycia zwróconym przeciwko sobie, walki z własnymi (lub narzuconymi przez ideologię) demonami. Z drugiej, oprócz gniewu, pulsuje w tych obrazach żywość i żwawość, a boksowanie wydaje się sposobem na utrzymanie formy, odczuwanie radości istnienia poprzez fizyczny wysiłek: Grigorescu opisuje izolację jako źródło cierpienia, ale i osobistej mocy. Film Boks w przewrotny rozwija i kontynuuje wątek przenikania się sfery publicznej i prywatnej.

Rok powstania: 1977
Technika: 16 mm film i DVD, film przeniesiony na plik cyfrowy
Wymiary: 01:52

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Gregor Podnar
Nr księgi: MSN: 4300-4/2011
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tego artysty