Kolekcja

 • Yona Friedman, Ikonostas (Struktura białkowa- łańcuch przestrzenny), 2010

  fot. Marta Górnicka
 • Yona Friedman, Ikonostas (Struktura białkowa- łańcuch przestrzenny), 2010

  fot. Bartek Stawiarski
 • Yona Friedman, Ikonostas (Struktura białkowa- łańcuch przestrzenny), 2010

  fot. Marta Górnicka
 • Yona Friedman, Ikonostas (Struktura białkowa- łańcuch przestrzenny), 2010
 • Yona Friedman, Ikonostas (Struktura białkowa- łańcuch przestrzenny), 2010

Instalacja Yony Friedmana, doskonale obrazuje wszystkie najważniejsze idee tego artysty i jest obecnie najważniejszą pracą z grupy jego późnych dzieł. Yona Fridman urodził się w 1923 roku w Budapeszcie, swoją karierę architekta, urbanisty, artysty i teoretyka rozpoczął we Francji w latach 50. Jest głównym teoretykiem i twórcą architektury mobilnej, czasowej, efemerycznej. Na jego prace wpływa humanizm myśli architektonicznej, rozwinięty między innymi pod wpływem jego osobistych doświadczeń emigranta i uciekiniera, który doświadczył bezdomności i potrzeby budowania tymczasowych siedzib. Od późnych lat 50. Yona Friedman był w kontakcie artystycznym z Oskarem Hansenem, innym ważnym dla kolekcji muzeum artystą.

Zainteresowania Friedmana rozwinęły się w teorię miasta otwartego (manifestującą się między innymi w idei „miasta mostu” (1968)). Współcześnie te częściowo utopijne idee znowu stały się aktualne, a prace Yony Friedmana znajdują się w centrum dyskusji o rozwoju, czy raczej zhumanizowaniu współczesnych, ponowoczesnych miast. Na fali tego zainteresowania Friedman oprócz prac architektonicznych wykonuje prace artystyczne, będące zobrazowaniem jego idei. Taki charakter miała instalacja na Biennale w Wenecji w 2009 roku, prezentowana na głównej wystawie w Arsenale, gdzie zestawiono ją ze współczesnymi krytycznymi pracami. Dla kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie praca Yony Friedmana pt. Iconostase (Protenic Structure – Space Chain) jest stotnym wprowadzeniem w klasyczną krytykę miasta i daje możliwość współczesnej rewizji ważnej lokalnie modernistycznej utopii.

Rok powstania: 2010
Technika: instalacja wykonana z elementów stalowych
Wymiary: zmienne

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Yona Friedman
Nr księgi: MSN: 4300-19/2011
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także