Kolekcja

 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982
 • Emilia Dłużniewska, Andrzej Dłużniewski, Teatr Nieobecności, 1982

27 października i 3 listopada 1982 roku Andrzej i Emilia Dłużniewscy zrealizowali we własnym mieszkaniu, Galerii Piwna 20/26, akcję „Teatr Niemożliwy”, która w dramatyczny sposób odnosiła się do brutalnych realiów trwającego w Polsce stanu wojennego. Artyści zaprezentowali publiczności pokój, w którym widać było ślady niedawnej obecności kogoś, kto nagle wyszedł, zniknął, pozostawiając po sobie rozrzucone przedmioty osobiste, jak buty czy skarpetki, grające radio, palącego się papierosa. Dłużniewscy uchwycili na gorąco atmosferę aresztowań z 13 grudnia 1981, gdy ludzie znikali bez śladu, a miejsca, z których zostali zabrani, wyglądały w ten właśnie sposób. Fotografie ewokują atmosferę stanu wojennego i przedstawiają kolejne fragmenty i szczegóły „nieobecności”, uruchamiając wyobraźnię oglądających. Miejscem akcji „Teatr Niemożliwy” była Galeria Piwna 20/26, która nie uległa opresji komunistycznego reżimu i współtworzyła w latach 80. obieg kultury niezależnej. 

Nakład: unikaty
Rok powstania: 1982
Wymiary: 12 x 17,5 cm każda

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Monopol
Nr księgi: MSN: 4300-08-1-12/2017
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2017"