Kolekcja

  • Ivan Brażkin, Protestacyjne Karaoke, 2011
  • Ivan Brażkin, Protestacyjne Karaoke, 2011

    Brazkin Iwan
  • Ivan Brażkin, Protestacyjne Karaoke, 2011

    Brazkin Iwan

Instalacja Protestacyjne karaoke nawiązuje do wcześniejszej pracy Ivana Brazhkina zatytułowanej Głos ludu (2010) i przenoszącej w przestrzeń wystawienniczą głos „ludzi uciśnionych”, tych, których społeczeństwo kapitalistyczne nie chce słyszeć. Widz zostaje zarzucony żądaniami i skargami strajkujących robotników, przemówieniami i komentarzami z mityngów politycznych, skandowanymi na demonstracjach hasłami. Ulica wkracza w przestrzeń galerii, niesłyszani mają wreszcie głos. Karaoke to także praca o tematyce społeczno-politycznej. Jej podstawę stanowi DVD z dokumentacją mniej lub bardziej aktualnych wydarzeń politycznych na świecie – demonstracji, protestów, manifestacji – zapisanych w formacie karaoke. Instalacja ta zderza ze sobą politykę i rozrywkę: widz otrzymuje możliwość „wzięcia udziału”, zsolidaryzowania się z żądaniami stawianymi podczas wydarzeń, w których nie uczestniczył, zlania się z tłumem protestujących i przybrania tożsamości politycznej.

Rok powstania: 2011
Technika: interaktywna instalacja wideo
Wymiary: 11:45

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Ivan Brażkin
Nr księgi: MSN: 4300-11/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego