Kolekcja

  • Geta Bratescu, Ego, 2002

    fot. César Delgado Martín
  • Geta Bratescu, Ego, 2002

    fot. César Delgado Martín
  • Geta Bratescu, Ego, 2002

    fot. César Delgado Martín

Zagęszczenie znaczeń i osobistych symboli właściwe życiu psychicznemu charakteryzuje też późniejszy autoportret artystki, zatytułowany Ego. Długa, składana w harmonijkę forma z papieru – rodzaj zwoju z dekoracyjnym ornamentem – tworzy obiekt-książkę. W pracy tej Geta Brătescu łączy rysunek i tekst, dwa odrębne „pierwiastki”, które w odmienny sposób ujawniają ukryte w psychice treści.

Rok powstania: 2002
Technika: kolaż, tempera, rysunek na papierze
Wymiary: 582×17,5 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Ivan
Nr księgi: MSN: 4300-15/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne prace tej artystki