Kolekcja

  •  Archiwum Firmy Reklama, Archiwum Firmy Reklama, 1956

Archiwum składa się z około 300 metrów bieżących teczek zawierających dokumentację po utworzonym w lutym 1956 roku przedsiębiorstwie pod nazwą PUR "REKLAMA". Archiwum obejmuje dokumentację reklam, które powstały w latach 1956-1993. W tym okresie firma nosiła też nazwę: Stołeczne Przedsiębiorstwo Instalacji Reklam Świetlnych.

Archiwum zostało przekazane Muzeum na mocy umowy darowizny przez wieloletniego i ostatniego dyrektora firmy Jacka Wyczółkowskiego, który o swoim przedsiębiorstwie pisał: „Jesteśmy spadkobiercą i kontynuatorem działalności firmy, która jako pierwsza po wojnie zajęła się reklamą świetlną i szeroko pojętą informacją wizualną. (…) Projekty plastyczne reklam opiniowane były przez Naczelnego Plastyka Warszawy a następnie w dzielnicowych wydziałach architektury na podstawie pełnej dokumentacji uzyskiwaliśmy pozwolenia na budowę. Ten tryb postępowania zapewniał porządek urbanistyczny wyglądu i lokalizacji reklam w mieście. Projekty plastyczne reklam wykonywane były przez plastyków i architektów, co powodowało, że reklamy były znacznie bardziej atrakcyjne niż obecnie i mimo że ówcześnie pełniły inną funkcję, to na pewno nie szpeciły obiektów na których były instalowane." Archiwum zawiera głównie dokumentację reklam świetlnych, na którą składają się zazwyczaj koncepcje plastyczne neonów, fotografie miejsc, gdzie miały zawisnąć, dokumentacja techniczna (architektoniczne rysunki fasad – często kompletne plany budynków, rysunki wykonawcze neonów). Archiwum jest bezcennym źródłem informacji o architekturze modernistycznej, typografii i wizualności polskiej ulicy w drugiej połowie XX wieku.

Rok powstania: 1956
Technika: papier
Wymiary: różne

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Reklama" Sp. z o.o.
Nr księgi: MSN: 4300-2/2010
Data nabycia: