Kolekcja

Wanda Czełkowska (1930–2021)

Prace artystki w kolekcji