Kolekcja

Miron Białoszewski (1922–1983)

Poeta, prozaik, dramatopisarz. Tym, co charakteryzuje jego poezję, oprócz związków z XX-wieczną awangardą, jest pogłębiona refleksja nad językiem, dlatego bywa często określany mianem „poety lingwistycznego”. W wierszach odwoływał się do języka mówionego, potocznego i dziecięcego, nieustannie wypróbowując granice systemu językowego. Teksty oraz eksperymenty reżyserskie i dramatyczne Białoszewskiego stały się początkiem polskiej powojennej awangardy teatralnej. Stały się też ważną inspiracją dla wielu artystów wizualnych.

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece