Kolekcja

Jonathan Horowitz (ur. 1966)

Jonathan Horovitz używa w swej sztuce bardzo różnych technik: wideo, rzeźby, instalacji dźwiękowych i fotografii. Swoją pozycję artystyczną zbudował na krytycznej analizie rozmaitych kulturowych konstruktów, takich jak medialny obraz wojny, konsumeryzm, płeć kulturowa.

Prace artysty w kolekcji