Kolekcja

Jimmy Robert (ur. 1975)

Jimmy Robert (ur. 1975 w Gwadelupie) jest artystą konceptualnym. Łączy performans i sztuki wizualne (w szczególności fotografię oraz film), próbując zdekonstruować lub podważyć dyscyplinarne granice między mediami. W swoich pracach porusza tematykę ciała: jego reprezentacji, pamięci i widzialności, odnosząc się jednocześnie do strategii narracyjnych zapożyczonych z literatury postmodernistycznej, opartej na subiektywnej wizji historii i zrywającej z logiczną, chronologicznie uporządkowaną fabułą.

Prace artysty w kolekcji