Kolekcja

Jan Styczyński (1917–1981)

Jan Styczyński był fotografem, autorem wielu albumów i wystaw. Żołnierz Armii Krajowej i uczestnik powstania warszawskiego, fotografii poświęcił się w 1950 roku. Sławę przyniosły mu zdjęcia przyrody, zapisy życia współczesnych miast oraz dokumentacja życia artystycznego Warszawy.

Prace artysty w kolekcji