Kolekcja

Eustachy Kossakowski (1925–2001)

Eustachy Kossakowski, jeden z najbardziej znanych polskich fotografów, parał się zarówno fotografią reportażową, jak i artystyczną. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W drugiej połowie lat 50. i w latach 60. pracował jako fotoreporter w pismach „Stolica”, „Zwierciadło”, „Polska”, „Ty i Ja”. Dokumentował i uczestniczył w życiu artystycznym Warszawy oraz Paryża. Od 1970 roku mieszkał we Francji, gdzie zdobył uznanie cyklem 6 metrów przed Paryżem, na który składa się 159 fotografii tabliczek z napisem „Paryż”, stojących przy drogach wjazdowych do miasta.

Prace artysty w kolekcji