Filmoteka Muzeum

Paradoks percepcyjny choć często kreowany za pomocą irytujących metod twórczych wielokrotnie umożliwia doświadczyć namacalnie medium i jego możliwości. Świadome manipulowanie poszczególnymi warstwami składowymi sztuki video, skupienie się nie tyle na estetycznych jego aspektach, co na autoreferencyjnych możliwościach wglądowych jest swoistym atakiem na sztukę mieszczańską i ideologie dzieła autonomicznego.

Zarówno w Doświadczeniu audiowizualnym I, jak i II, mamy do czynienia z kreacją iluzji za pomocą strategii podwajania, odbić lustrzanych, akustycznym budowaniem przestrzeni. Obiektem, który umożliwia autorowi eksperyment jest metronom, który wprawiony w ruch buduje iluzyjne relacje dźwiękowo-wizualne.

Opis na podstawie: (tes), Malowane kamerą „Dziennik zachodni”, Katowice, 14.04.1993; J. Thomas, G. Zgraja, Videoobrazy, tłum. S. Zgraja, Galeria Kronika, Centrum Sztuki w Bytomiu nr kat 8/93, Bytom 1993.
 

(AH)

Rok powstania: 1977
Czas trwania: 3'14"
Język: brak języka
Oryginalne media: VHS

© Grzegorz G. Zgraja

Data nabycia: 11.08.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt