Filmoteka Muzeum

Artystka przedstawia dwie kobiety w tym samym wieku i tak samo sprawne intelektualnie, wsłuchując się w padające komentarze widzów – liczne i wielorakie, gdyż jedna z kobiet jest atrakcyjna, zdrowa fizycznie i naga, druga zaś jest niepełnosprawna, ma na sobie ubranie i siedzi na wózku inwalidzkim.

Mocno zakorzeniony w naszej kulturze ogląd kobiecego ciała jako służącego wyłącznie przyjemności patrzącego zostaje tu zderzony z obrazem osoby niepełnosprawnej, od którego najczęściej odwracamy wzrok. Przedstawiając te dwie kobiety razem, artystka zestawia ze sobą ekstrema – przeciwne bieguny „spojrzenia” – by na tej podstawie analizować i demaskować dominujący w naszej kulturze ogląd rzeczywistości, a także coś, co sama nazywa życiowym fatum.

Oprócz krytyki w duchu feminizmu, wyraźnie zarysowuje się tu także wątek seksualności osób niepełnosprawnych. Żebrowska czerpała inspirację między innymi z wywiadu z młodymi mężczyznami, którzy otwarcie przyznawali, że w ich oczach niepełnosprawna dziewczyna całkowicie wyzbyta jest seksualności.

Film stanowi przejaw szerszego zainteresowania artystki postrzeganiem i traktowaniem niepełnosprawnych przez społeczeństwo, które wcielała w życie organizując wokół projektu Przypadki humanitarne szereg debat.

Opis na podstawie: A. Kwiecień, Na płaszczyźnie wyczekiwania. O wnikaniu tabu w twórczość artystyczną Alicji Żebrowskiej; „Fragile” nr 1/2008; Penetrowanie rzeczywistości. Rozmowa Anny Wiatr z Alicją Żebrowską, 2010, http://www.pion.pl/index.php?page=czytelnia&art=4379&cat=0, dostęp 1.01.2012; Poszukiwanie jedności. Rozmowa Romana Bromboszcza z Alicją Żebrowską o środkach, przekazie i społecznych rytuałach, 2008, http://medium.perfokarta.net/poszukiwanie.jednosci.html, dostęp 1.01.2012.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1994
Czas trwania: 17'59''
Język: angielski
Oryginalne media: VHS

© Alicja Żebrowska. Dzięki uprzejmości lokalu_30

Data nabycia: 27.10.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt