Filmoteka Muzeum

Jedno z 3 działań Wyrzykowskiego z lat 90., w którym artysta bezpośrednio odnosił się do ówczesnych wydarzeń politycznych w Polsce. Oprócz Nato Now! były to także Zaprzysiężenie Prezydenta – 23 XII 1995, godzina 19.00Copyright.

Performance Nato Now! Safe Poland or No Poland At All był reakcją Wyrzykowskiego na debatę wokół wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po upadku komunizmu Polska odzyskała niezależność w prowadzeniu polityki zagranicznej, jednak Zachód był sceptyczny w kwestii przyjęcia jej do struktur NATO w obawie przed negatywną reakcją Moskwy. Były amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger proponował by Polska i pozostałe kraje dawnego Bloku Wschodniego utworzyły tzw „pas neutralny”. Performance Wyrzykowskiego był gestem wyrażającym obawę artysty o wyhamowanie zmian zachodzących w demokratyzującej się Polsce – pozostanie poza NATO skazywałoby kraj na dalszą przynależność do rosyjskiej strefy wpływów.

Potraktowanie swojego ciała jako mapy Europy było manifestacją “utożsamienia się” artysty ze społeczną rzeczywistością, w której żył. Emocjonalny wyraz tego performance wynika z uznania losów Polski za tożsame z jego własnymi. Działanie było wykonywane w kilku krajach, między innymi Finlandii (stamtąd pochodzi ten zapis), Rumunii i Kanadzie. Artyście towarzyszyła Anna Nizio – również studentka Pracowni Intermediów na gdańskiej PWSSP. Artyści dosłownie „sklejają się z sobą” łącząc przy użyciu taśmy klejącej swoje ręce i nogi. Cielesne „utożsamienie się” stanowi bardzo ważny aspekt twórczości Wyrzykowskiego. Działanie to było wyrazem wiary w proces demokratyzacji i manifestacją dumy wynikającej ze własnej polskości.

(KK)

Rok powstania: 1994
Czas trwania: 23'45"
Język: angielski
Oryginalne media:

© Piotr Wyrzykowski