Filmoteka Muzeum

Wystawa Prywatność, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

Reportaż TVP Gdańsk z wystawy Prywatność w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (1999), w której oprócz Piotra Wyrzykowskiego udział wzięli Małgorzata Lisiewicz, Grzegorz Klaman i Robert Rumas oraz “David EveryBody – wirtualny artysta performance”.

Zamysł wystawy była propozycją spojrzenia na przestrzeń galeryjną, identyfikowaną z przestrzenią publiczną, jako na przestrzeń konstruowaną przez „prywatność” jej uczestników. Ekspozycja składała się z trzech części, artyści w uzgodnionej przez siebie kolejności realizowali swoje wystawy. Każda kolejna ekspozycja wpisywała się w przestrzeń poprzedniej. Celem takiej formuły było sprowokowanie sytuacji, w której artyści zostaną zmuszeni do postawienia sobie pytań o granice „prywatności” dzieł i ewentualnej nienaruszalności granic owej prywatności.
 

Rok powstania: 1999
Czas trwania: 14'32"
Język: polski
Oryginalne media:

© Piotr Wyrzykowski