Filmoteka Muzeum

W tym choreograficznym performance Zorka Wollny po raz kolejny stawia pytania o opresyjność przestrzeni oraz o to, w jaki sposób jednostka współgra z otaczającą ją przestrzenią, którą w tym przypadku jest Abteinberg Museum w Mönchengladbach.

Wollny wraz z Anną Szwajgier i Magdą Przybysz, współpracując z grupą 19 performerów-ochotników, ukazują życie codzienne muzeum. Temu portretowi muzealnej codzienności towarzyszy złożona kompozycja dźwięków oraz gestów wymienianych na linii artysta-muzeum-widz.

W opustoszałych przestrzeniach galeryjnych, artystka, w oparciu o obserwację ekspresji i motoryki odbiorców sztuki, ukazuje pewną rytualność zachowań w symbolicznej przestrzeni muzeum. Uwzględniając specyficzną architekturę i warunki akustyczne, Wollny kreśli obraz instytucji jako złożonego organizmu rządzącego się własnymi prawami.

(KF)
 

Rok powstania: 2012
Czas trwania: 19'10"
Język: niemiecki
Oryginalne media:

© Zorka Wollny

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt