Filmoteka Muzeum

Film jest refleksją na temat kulturowej i psychologicznej przestrzeni przypisywanej kobietom w zbiorowej świadomości, a przede wszystkim we współczesnej ikonosferze. Artystka kreuje postaci i sytuacje układające się w złożoną znaczeniowo i wizualnie wariację na temat erotycznych symboli i wcieleń oraz seksualnych stereotypów, obnażając tym samym ich wpływ na kształtowanie esencjalistycznej wizji kobiety we współczesnym życiu i kulturze wizualnej.

Tyszkiewicz bada seksualność przedmiotów, prowadząc jednocześnie brutalne eksperymenty na dyskursie erotyki, na przykład gdy w kulminacyjnym momencie rozrywa futerko na strzępy, odczarowując przedmiot zmysłowego pożądania. Negocjacje własnej podmiotowości odbywają się także na poziomie czysto fizycznej weryfikacji granic między ciałem a otaczającą je rzeczywistością, np. oblepiającą ciało watą czy karmelem. Tyszkiewicz każde ze swoich zbliżeń z materią przedstawia w sposób niezwykle ekspresyjny i malarski, uwypuklając wizualną naturę substancji, z którymi wchodzi w kontakt.

Opis na podstawie: D. Crowley, Sztuka konsumpcji, w: 1,2,3... Awangarda. Film/Sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2006; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1981
Czas trwania: 16’44’’
Język: brak języka
Oryginalne media: 16 mm

© Teresa Tyszkiewicz

Data nabycia: 18.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

PROGRAMY FILMOWE Z TĄ PRACĄ