Filmoteka Muzeum

W realizacji Zakłócenie(1979) Szczerek wykorzystał fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej. Działanie to warunkowane było chęcią użycia „powszechnie znanej”, „kanonicznej” i najbardziej zinternalizowanej wśród ewentualnych widzów formuły opowiadania filmowego. Artysta, poprzez odpowiednie jej spreparowanie (poprzez wymazywanie całych fragmentów filmu - wraz z dźwiękiem - i wprowadzanie w ich miejsce pustych, białych plansz lub „szachownicy” złożonej naprzemiennie z pól białych i pól z fragmentami obrazu filmowego), pragnął kosztem danych percepcyjnych zaktywizować szereg pojęciowych „programów i instrukcji” związanych z mentalną reprezentacją tej formuły opowiadania.

Szczerek, zmuszając widza do „dopowiedzenia” czy „rekonstrukcji” informacji wymazanych z Kroniki, analizował zjawisko funkcjonowania procesów poznawczych jako rozgrywających się w inferencji, w ciągłym warunkowaniu się percepcji (danych zmysłowych) i pojęć. Artysta w tekście Zagadnienie nadmiarowości informacji jako badania wewnętrznego modelu świata - podstawy teoretyczne w zarysie pisał: „W przypadku, gdy ilość sygnałów jest niedostateczna do zdekodowania wiadomości, następuje dopełnienie brakujących informacji, czyli nanoszenie wiedzy zaprogramowanej w wewnętrznym modelu świata na spostrzeżenia”. I dalej: „poprzez eksperymenty, polegające na sterowaniu ilością informacji takimi metodami jak: filtrowanie, wycinanie czy maskowanie (...), staram się poznać strukturę i właściwości wewnętrznego modelu świata”.

Opis za: Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006.
 

(ŁR)

Rok powstania: 1979
Czas trwania: 8'04''
Język: polski
Oryginalne media: VHS

© Janusz Szczerek

Data nabycia: 30.08.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt