Filmoteka Muzeum

Projekt Berlin-Birkenau (którego częścią jest niniejszy materiał filmowy) polegał na przesadzeniu kilkuset drzew z terenu byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau na teren stolicy Niemiec. Drzewa zostały posadzone w miejscach publicznych, na rondach, w parkach, alejach, dziedzińcach i tam mają pozostać.

Pierwsza część filmu przedstawia miejsce i proces pozyskiwania sadzonek z zagajnika, gdzie kilkadziesiąt lat temu rozsypywano spopielone ludzkie prochy. Część druga, to prezentacja wydarzeń z samego Berlina, sadzenia, opieki poszczególnych osób nad konkretnymi sadzonkami.

Działanie Surowca można postrzegać w kategoriach próby stworzenia żywego pomnika, monumentu, o który należy dbać, który zmienia się, tak jak pamięć. W projekt zaangażowało się kilkadziesiąt instytucji publicznych, rad dzielnic, szkół i dziesiątki prywatnych osób. Działania związane z Berlin-Birkenau powstawały przy współpracy 7. Berlin Biennale.

(SzM)
 

Rok powstania: 2012
Czas trwania: 9'26"
Język: polski (angielskie napisy)
Oryginalne media:

© Łukasz Surowiec

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt