Filmoteka Muzeum

W niniejszej realizacji Sosnowski rozwija strategię odrzucenia autonomicznego języka sztuki, która przerodziła się w późniejszych latach w radykalną grę z massmedialną sferą wysokonakładowej prasy i kultury popularnej. Zgodnie z tytułem, film obrazuje codzienne czynności, takie jak mycie zębów czy zakładanie i zdejmowanie zegarka. Ujmując je w formie wypowiedzi artystycznej, operującej językiem banalności i oczywistości, artysta polemizuje z aurą niezwykłości owiewają działania artystyczne.

Film można potraktować jako nikomu niepotrzebny instruktaż wykonywania najprostszych czynności, którego uwypuklona do granic naiwność wyraża cyniczno-krytyczną postawę wobec zbanalizowanej ikonosfery ludzkich działań. Sosnowski stara się skonfrontować odbiorcę z maksymalnie zredukowaną rzeczywistością samą, skłaniając go tym samym do „naprojektowania” na kreowane sytuacje własnych treści.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009; Z. Sosnowski, Goalkeeper, 1977, niepublikowany, archiwum Ośrodka Informacji i Dokumentacji, CSW Zamek Ujazdowski.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1971
Czas trwania: 7’30’’
Język: polski
Oryginalne media: 8 mm

© Zdzisław Sosnowski

Data nabycia: 18.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt