Filmoteka Muzeum

Wczesna realizacja artysty redukująca strukturalne i wizualne oddziaływanie na widza do absolutnego minimum. Bodźcem, który pobudzić ma do podjęcia „niezależnej refleksji w świadomości” jest tu obraz muszli, filmowanej nieprzerwanie przez cały czas trwania filmu.

Mimo prostoty wizualnego przekazu na pracę spojrzeć można z wielu perspektyw interpretacyjnych. Muszlę potraktować można jako próbę skonfrontowania odbiorcy z maksymalnie zredukowanym znakiem, wymuszającą ustosunkowanie się do jego relacji syntaktycznych oraz „naprojektowanie” na niego własnych mniemań i przekonań.

Na pracę spojrzeć można także w kontekście dadaistycznej swobody twórczej odrzucającej istniejące kanony, jak również zapowiedzi podejmowanej przez Sosnowskiego w późniejszych latach krytyki instytucjonalnej i wyzwań rzucanych przez niego „dzikim” procesom semiozy rozwijającym się w polu kultury popularnej .

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009; Z. Sosnowski, Goalkeeper, 1977, niepublikowany, archiwum Ośrodka Informacji i Dokumentacji, CSW Zamek Ujazdowski.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1970
Czas trwania: 3’20’’
Język: brak języka
Oryginalne media: 8 mm

© Zdzisław Sosnowski

Data nabycia: 18.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt