Filmoteka Muzeum

Jest to jeden z bardzo wczesnych filmów artysty, zrealizowany w trakcie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie Sosnowski uzyskał dyplom z malarstwa i przekazu telewizyjnego. Zanim artysta otwarcie zadeklarował postawę postkonceptualną w 1973 roku, zrealizował szereg filmów stanowiących zapowiedź jego późniejszych prób badania przekazu fotograficzno-filmowego w kontekście maksymalnej redukcji znaku i pozbawienia go informacji spoza jego własnej struktury.

Film Czyszczenie ryb to nieskomplikowana rejestracja przyziemnej czynności wymienionej w tytule. Wyraża on wczesne zainteresowania Sosnowskiego eksperymentami analityczno-konceptualnymi i tworzonym na gorąco zapisem fotograficznym. Według artysty znaczenie realizuje się tu w postaci „niezależnej refleksji w świadomości odbiorcy” pobudzonej bodźcem wizualnym płynącym z rzeczywistości. Wzmacnia go jeszcze wywołująca uczucie obrzydzenia podstawa struktury estetycznej filmu.

Opis na podstawie: Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009; Z. Sosnowski, Goalkeeper, 1977, niepublikowany, archiwum Ośrodka Informacji i Dokumentacji, CSW Zamek Ujazdowski.
 

(ŁM)

Rok powstania: 1970
Czas trwania: 4’15’’
Język: brak języka
Oryginalne media: 8 mm

© Zdzisław Sosnowski

Data nabycia: 18.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt