Filmoteka Muzeum

Jadwiga Singer była, obok Grzegorza G. Zgrai, jedną z założycielek Laboratorium Technik Prezentacyjnych. Grupa ta powstała w ramach zajęć fakultatywnych na wydziale grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w 1975 roku. Jej głównym celem było promowanie działań sprzeciwiających się ustalonemu programowi szkół artystycznych. Członkowie grupy próbowali stworzyć własną odmianę kina strukturalnego i analitycznego wideo.

Film Jadwigi Singer Koniec Koniec jest świadectwem zainteresowania artystki kwestiami medialnymi, procesem tworzenia filmu jako tematem, czy też relacjami określającymi medium, jakim jest film. Singer jest również zainteresowana wykorzystaniem strukturalnych narzędzi filmowych do formalnej organizacji obrazu. Motyw zamkniętej kompozycji, kolistości, gdzie koniec oznacza powrót do punktu wyjścia, był często używany przez artystkę.

Opis za: 1, 2, 3… Awangarda. Film/sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2007.

Rok powstania: 1979
Czas trwania: 2'55''
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Jadwiga Singer