Filmoteka Muzeum

Artysta podobnie jak w Kompromisach wyznacza sobie proste zadania, które później ściśle egzekwuje. Sikorski filmuje szereg procesów rysunkowych będących swoistymi testami kognitywnymi, testami pamięci, ciała, możliwości wyrazowych, percepcji etc. Artysta wykonuje proste rysunki roweru, mapy świata, samolotu np.: symultanicznie obiema rękami, z zamkniętymi oczami, z otwartymi oczami etc.

Kamera chłodnym okiem rejestruje wszystkie założone czynności ujawniając wahania, niedostatki pamięci i problemy wykonania prostych czynności pod presją włączonej kamery. Zupełnie odwrotnie wobec starań autora, dążącego do uzyskania jak najlepszych rysunków, zarejestrowane na filmie błędy i niedoskonałości stają się bohaterami i zdarzeniami oczekiwanymi w trakcie jego projekcji.
 

(ŁR)

Rok powstania: 1980
Czas trwania: 18'06''
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Tomasz Sikorski

Data nabycia: 18.01.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt