Filmoteka Muzeum

Film Żywa Galeria Józefa Robakowskiego został zrealizowany w warunkach profesjonalnych Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Początkowo miał to być film o Muzeum Sztuki w Łodzi i artystach związanych z tą instytucją. Ostatecznie jednak powstał film o polskiej scenie artystycznej przełomu lat 1974/1975. Robakowski w tekście Aspekty motywujące powstanie filmu Żywa Galeria pisał: „Po długich obserwacjach, penetracjach środowisk twórczych w kraju wyznaczyłem sobie około 20 artystów reprezentujących różne dyscypliny artystyczne albo pogranicza dyscyplin klasycznych. Oni moim zdaniem (...) są żywiołem, który poszerza obszary naszej sztuki”. Celem filmu było: „odkryć za wszelką cenę mentalność aktualnie działających artystów, ujawnić ich świadomość artystyczną”. Film miał stanowić rodzaj „performatywnej” galerii, prezentującej najważniejsze (najbardziej żywe) postawy i strategie artystyczne. Robakowski czas danej „składki filmowej” (przeznaczonej zaproszonym artystą do wypełnienia) wyznaczył na 1,5 minuty.

Rok powstania: 1975
Czas trwania: 24'48"
Język: polski
Oryginalne media: 35 mm

© Józef Robakowski

INNE PRACE TEGO ARTYSTY W FILMOTECE