Filmoteka Muzeum

Grupa Pracownia Dziekanka, zwana również Bałdyga-Onuch-Szajna, powstała w Warszawie w 1976 roku. Od początku swojego istnienia formacja ta charakteryzowała się bardzo złożonym statusem instytucjonalnym. Artyści tworzący grupę: Janusz Bałdyga, Jerzy Onuch oraz Łukasz Szajna (wówczas studenci) funkcjonowali z jednej strony jako koło naukowe Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, realizując własny program samokształceniowy, opozycyjny w stosunku do obowiązującego na tej uczelni toku studiów. Z drugiej strony prowadzili oni przy S.C.Ś.A „Dziekanka” Galerię – zwaną Pracownią – skupioną na prezentacji sztuki neoawangardowej. Działalność Pracowni (jako instytucji sztuki) była integralnie związana z planami artystów stworzenia i zaproponowania nowej bardziej współczesnej formuły kształcenia i obcowania ze sztuką na warszawskiej ASP. Artyści pragnęli zbliżyć do siebie wspomniane instytucje. Wynikiem tych zamierzeń była miedzy innymi realizacja filmu asemblingowego zatytułowanego Wypowiedź filmowa.

Geneza tej realizacji jest ściśle związana z początkami współpracy Bałdygi, Onucha i Szajny z Dziekanką. Współpracy, która zawiązała się po tym, jak artyści odpowiedzieli na propozycję ówczesnego kierownika Dziekanki Wojciecha Krukowskiego. Propozycję skierowaną do studentów ASP i dotyczącą możliwości wykorzystania kamery filmowej (16mm) znajdującej się w posiadaniu tej instytucji. Intencją Krukowskiego było „ściągnięcie” do Dziekanki większej liczby interesujących indywidualności twórczych z warszawskiej ASP oraz stworzenie im możliwości konfrontacji z bardziej współczesnymi (niż np. malarstwo czy rzeźba) mediami sztuki. Wszystkie te elementy wpłynęły na formułę filmu asemblingowego (składkowego) Wypowiedź filmowa zrealizowanego przez Bałdygę-Onucha-Szajnę z inspiracji Krukowskiego w 1977 roku.

Artyści czas danej „składki filmowej” wyznaczyli na 3 minuty. Zgodnie z koncepcją realizatorów Wypowiedz filmowa była projektem umożliwiającym wejście w pole „foto-mediów”, artystom, którzy nie mieli z tymi mediami wcześniej nic wspólnego. Zaowocowało to wieloma interesującymi eksperymentami intermedialnymi jak np. film Zygmunta Piotrowskiego, stanowiący rozwinięcie wcześniejszych doświadczeń tego artysty z pola plakatu. Jednakże Wypowiedź filmowa była nie tylko eksperymentem intermedialnym. Stanowiła one przede wszystkim portret pewnego środowiska artystycznego. Była swoistą „Żywą Galerią” prezentującą postawy i strategie artystów skupionych wokół Dziekanki.
 

(ŁR)

Rok powstania: 1977
Czas trwania: 32'01"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Janusz Bałdyga

Data nabycia: 09.09.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt